Here are the last two issues of SeniorLife Magazine.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoc3ZtYWRzcmN0cnxneDo1ZjJlYzFjZjM0OWQ0ZWIhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoc3ZtYWRzcmN0cnxneDo2OTRkMDY4YTM5OWNlN2Qw