Here are the last two issues of SeniorLife Magazine.


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoc3ZtYWRzcmN0cnxneDo1Zjg2MWM1Yzg1MzVkM2Q2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoc3ZtYWRzcmN0cnxneDo3ODg0MTAwMGZlYzZhNjgz