Here are the last two issues of SeniorLife Magazine.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoc3ZtYWRzcmN0cnxneDo3ZmYxMDUxOGFmNTRiYWUw

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoc3ZtYWRzcmN0cnxneDoxMWJlZmFjMjVkZDgwZDAw